MATEŘSKÁ ŠKOLA MOTÝLEK - akce

Poslední aktualizace:

Kalendář divadel, akcí a ostatních událostí
ve školním roce 2017/2018.

Den Čas Akce
4.9.2017   Začátek školního roku.
11.9.2017 dopoledne Sportovní dopoledne v MŠ.
Pořádá Tatran Střešovice.
13.9.2017 od 17:30 Setkání s rodiči dětí.
Program: Seznámení s programem, provozem a akcemi MŠ, SRPŠ,
informace o kroužcích, školce v přírodě.
19.9.2017 dopoledne Divadlo LALA.
Podzim se mění "Proč se Martince nechtělo vstávat".
27.9.2017 odpoledne Na zahradu MŠ přijedou složky Integrovaného záchranného systému (IZS):
Policie ČR, Městská policie a hasiči SDH.
Pořádá MČ Praha 6 (prevence a bezpečnosti v případě požáru,
provozu na komunikaci a osobního chování vůči okolí).
4.10.2017   Malá technická univerzita:
Otakárci ... "Malý zpracovatel odpadů",
Modrásci ... "Malý vodohospodář".
Pořádá ÚMČ Praha 6.
11.10.2017 dopoledne Divadlo na houpačkách.
"Lev a myš".
19.10.2017 dopoledne „Máme rádi zvířata“ ... vzdělávací pořad pro Otakárky a Modrásky. (St.veter. správa).
24.10.2017 dopoledne POMOC - bezpečnostní pořad.
25.10.2017 Fotografování dětí.
9.11.2017 dopoledne "Ovčí pohádka".
22.11.2017 Sférické kino.
23.11.2017 dopoledne Pohádkový koncert s hudebními nástroji.
5.12.2017 dopoledne "Vánočka" a návštěva Mikuláše se svými pomocníky.
6.12.2017 dopoledne Pohádka v Zněmědělském muzeu - třída Modrásků a Otakárků.
12.12.2017 od 15:30 Vánoční besídky tříd: Babočky a Žluťásci.
13.12.2017 od 15:30 Vánoční besídky tříd: Otakárci a Modrásci.
14.12.2017 dopoledne Vánoční nadílka ve třídě Baboček a Otakárků.
14.12.2017 dopoledne Vánoční pásmo v Domově seniorů - Třída Modrásků a Žluťásků.
18.12.2017 dopoledne Vánoční nadílka ve třídě Žluťásků a Modrásků.
20.12.2017 dopoledne Vánoce aneb cesta do Betléma".
16.1.2018 dopoledne "Deset černoušků".
31.1.2018 dopoledne "Zimní pohádka".
6.2.2018 dopoledne Kabaret-soubor Jany Matějcové.
7.3.2018 dopoledne "Sůl nad zlato".
21.3.2018 dopoledne Bezpečnostní průprava dětí - pro třídu Modrásků a Otakárků.
(prevence úrazů, chování v situacích spojených s přírod. živly, ohrožení nebezpečnými osobami a šikanou).
(MHMP)
21.3.2018 dopoledne Fotografování tříd
3.4.2018 dopoledne Slavnostně zahajujeme výstavu exotických motýlů ve FM v Tróji.
12.4.2018 dopoledne Na návštěvě v Broučkově.
15.5.2018 dopoledne Princezna se zlatou hvězdou.
4.6.2018 dopoledne Divadlo neklid "Kouzelné jablíčko".
13.6.2018 od 15.30 Zahradní slavnost v MŠ.
21.6.2018 dopoledne "Nauč se mi rozumět".

Akce minulých let

ZPĚT