MATEŘSKÁ ŠKOLA MOTÝLEK - album    

Aktualizace 2.01.2017

 

Babočky

Modrásci

Otakárci

Žluťásci

12/2013

Vánoční besídka pro radost

2013-2014 Co se děje u Modrásků ve třídě 10/2013 Podzimní výtvarná dílna 12/2013

Vánoční plavba lodí po Vltavě

2013-2014 Pražánek 2013-2014 Do školky přijelo divadlo 12/2013 Vánoční dílničky pro rodiče s dětmi 12/2013 Vánoční besídka
12/2013 Vánoční plavba lodí po Vltavě 1/2014 Představení pro domov důchodců 12/2013 Vánoční divadélko „Putování s anděly“ 1/2014 Besídka pro domov důchodců
12/2013 Vánoční nadílka u Baboček 12/2013 Přišel k nám Mikuláš 10/2013

Hry venku v přírodě

11/2013 Halloweenské dílničky s rodiči a dětmi
2015
Co děláme
ve školce
12/2013 Adventní plavba po Vltavě 12/2013

Mikulášská nadílka

2013-2014 Jak si hrajeme ve třídě
9/2015
Dopravní program
s policisty
10/2013 Podzimní dny u Modrásků 1/2014 Návštěva Otakárků a Modrásků v ZŠ Dlouhý Lán 2/2014 Karnevalové dopoledne
12/2015
Výlet na parníku 12/2013 Vánoční nadílka 12/2013

Besídka

12/2013 Mikulášská nadílka u Žluťásků
4/2015
Školka v přírodě 12/2013 Zdobení Stromečku v OC Šestka 12/2013 Zdobení Vánočního stromečku v OC Šestka 10/2013 Podzim na naší zahrádce
4/2015
Výstava motýlů 1/2014 Sněhové radovánky 1/2014 Otakárci vytvářejí ovocný salát 11/2013 Vycházka do Obory Hvězda
2015
Náš den v Babočkách 1/2014 Živá vločka 2014/2015
Co děláme
v Otakárcích
10/2013 Pouštíme draky na Babě
2016
Nározeniny 2014/2015
Divadla 2/2015
Karneval 1/2014 Zimní sněhové radování
2016
Vycházky do lesa 2015
Karneval 12/2014
Mikuláš 2/2014 Žluťáskový den
2016 Výtvarné činnosti a volná hra 2015 Návštěva ZŠ 2016 Návštěva
ve škole
12/2014 Besídka


6/2015 Sběr papíru
4/2015
Otakárci v botanické zahradě 2/2015 Bez práce nejsou koláče


5/2015 ŠVP 9/2015 Policisté a záchranáři 
ve školce
2015 Divadélko


6/2015 Výlet Praha 4/2015 Školka v  přírodě 6/2015 Dopoledne v parku 
Maxce Van Der Stoela


2015 Zahrada 12/2014 Vánoční nadílka 4/2015 Fata Morgana 2015


5/2015 ZUŠ

10/2014 Hry na zahradě


9/2015 Návštěva
záchranných složek


2/2015 Masopustní bál


2016 Pohádka o řepě

9/2014 Mickey


2016 Výtvarné dílny

12/2014 Mikuláš
11/2015 Plavba po Vltavě
2/2016
Kosmický den

3/2015 V Šárce


12/2015 Zpívání
v domově pro seniory


6/2015 Zahradní slavnost


06/2016
Školka v přírodě - Smržovka

5/2015 Žluťásci na hrad


2016 Křivoklát


2/2015 Žluťáskový den


2016 Městská knihovna


9/2015 Draci nad Šárkou


2016 Národní divadlo


11/2015 Hallovenské dílničky


2016 Záchranné složky


2015/2016 Momentky


9/2015 Policisté a hasiči
ve školce


2/2016 Výlet na hrad
3/2016 Výprava do Šárky3/2016 Dopoledne
s rodinou Soukupových
3/2016 Výstava Trnkova zahrada12/2015 Mikuláš


12/2015 Vánoční besídka


2016 Divadlo


2016 Momentky ze třídy


06/2016 Školka v přírodě - Smržovka


2016 Výlet na Křivoklát


06/2016 Sportovní odpoledne


04/2016 Fata Morgana


04/2016 Hvězdárna Petřín


2016 Závody na odrážedlech
6/2016 Záhradní slavnost 6/2016 Záhradní slavnost 6/2016 Záhradní slavnost 6/2016 Záhradní slavnost
11/2016 Lampionový průvod
11/2016 Lampionový průvod
11/2016 Lampionový průvod
11/2016 Lampionový průvod


12/2016 Mikuláš


2016 Záchranné složky v MŠ


10/2016 Ekoprogram - Život stromů


10/2016 Kaštánkohraní


12/2016 Vánoční besídka


12/2016 Zdobení stromečku


2/2017 Výstava mořských živočichů


2/2017 Maškarní dopoledne


2/2017 Pečení koláčků


3/2017 Jarní divadlo


9/2017 Sportovní den

9/2017 Divadlo

podzim 2017 Odlet Vlaštovek k jihu
10/2017 Podzimní hry v přírodě11/2017 Pohádkový koncert
10/2017 Představení pro děti11/2017 Výlet do přírody

12/2017 Mikulášská

12/2017 Nácvik besídky 11-12/2017 Tvořivé dílny12/2017 Zimní procházky
12/2017 Planetárium

Zpět