MATEŘSKÁ ŠKOLA MOTÝLEK - pořádáme

Akce po celý rok

Kroužky

Dolní pavilón
Horní pavilón

Akce pro děti každý měsíc

Dětské divadlo nebo jiný program
(např. hudební představení, pořady s ekologickou tematikou,
canisterapie, roční období, příroda apod.)

Akce sezonní

září - říjen

Zvykání nových dětí.
Setkání s rodiči ... informace o škole.

listopad - prosinec

Zazimování zahrady (společná akce s rodiči).
Návštěva Mikuláše a čerta s nadílkou.
Vánoční besídka s programem dětí a pohoštěním.
Vánoční nadílka pro děti.
Návštěva betlémů nebo jiná vánoční akce.

leden - únor

Návštěva předškoláčků v okolních ZŠ.
Masopustní týden.

březen - duben

Oslava velikonoc.
Tradičně zahajujeme výstavu exotických motýlů v Botanické zahradě Trója.

květen

Zápis do MŠ.
Návštěvní dopoledne pro rodiče - nové zájemce.

květen - červen

Setkání s rodiči nově přijatých dětí.
Návštěvní dopoledne pro nově přijaté děti.

Akce v roce

Poslední aktualizace: