MATEŘSKÁ ŠKOLA MOTÝLEK - představujeme

Mateřská škola prošla v letech 2005 a 2006 celkovou rekonstrukcí.

Dvě budovy školy jsou určené dětem. Každá má dvě patra.
V každém patře je umístěna jedna třída.
Každá třída má dvě prostorné místnosti pro hry, samostatné hygienické zařízení i šatnu.

Mateřská škola disponuje správní budovou
se školní kuchyní, ředitelnou a logopedickou ambulancí.

M.č. Praha 6 nechala vybudovat v prostoru nefunkčního brouzdaliště víceúčelovou bezbariérovou plochu.
Plochu je možno využívat jako sportoviště.
Městská část Prahy 6 zrekonstruovala v roce 2008 oplocení zahrad.
V roce 2009 byla zahrada nově vybavena dřevěnými prvky pro děti.

Součástí MŠ jsou dvě tělocvičny a dvě dílny, keramická a výtvarná.
Třídy jsou vybaveny tak, aby se v nich dětem líbilo a mohly se tvořivě rozvíjet.

Mateřská škola pronajímá ve spávní budově prostory logopedické ambulancí,
která je vedená  klinickou logopedkou Mgr. R. Lukášovou.

Děti jsou rozděleny do tříd...

Žluťásci

 

Modrásci

 

Otakárci

 

Babočky

 
pic   pic   pic   pic  


Hlavním cílem naší MŠ je spokojené dítě.

Proto klademe důraz na klidnou adaptaci přizpůsobenou individuálním potřebám dětí.
Stále se snažíme vylepšovat podmínky pro socializaci a kultivaci každého dítěte tak,
aby mohlo tvořivě rozvíjet svoji osobnost v radostném a podnětném prostředí plném pohody, citu a porozumění.
Vedeme děti k tvořivému myšlení a chápání lidského spolužití tak, aby bylo schopno naslouchat druhým,
přemýšlelo o jejich názorech, o právu na odlišnost, aby se dokázalo zdravě prosadit a zároveň hledalo shodu s ostatními.

Snažíme se posilovat sebevědomí dítěte, projevovat důvěru v jeho schopnosti a povzbuzovat je.
Během celého dne vyváženě střídáme spontánní a řízené činnosti a to co nejvíce pomocí her.
Pomáháme dětem rozvíjet se všestranně dle jejich individuálních potřeb.
Výhodnou polohu MŠ nedaleko chráněné oblasti Šárka využíváme na tématické vycházky a poznáváme taje a krásy přírody.
Důležitá je spolupráce školky s rodiči. Rodiče nám důvěřují, obrací se na nás se svými náměty, s pomocí škole, i o radu. 

Pokud neumíme pomoci, hledáme další vhodné kontakty na odborníky.
Při naší práci máme na zřeteli, že tento věk je předurčující pro další rozvoj psychických a fyzických předpokladů dětí.
Školní i vzdělávací programy naší MŠ (ŠVP a TVP) jsou k dispozici rodičům na třídách.


ZPĚT