MATEŘSKÁ ŠKOLA MOTÝLEK - Zápis do MŠ na rok 2017/2018

Datum Čas Akce Poznámka
15.03.2017   Vyvěšena kritéria MŠM.
Informace k zápisu do MŠ Motýlek pro rok 2017/18.
Informace k zápisu do MŠ.
Kriteria pro přijetí do MŠ.
 
15.03.2017   Tiskopisy k zápisu do MŠ Motýlek:
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Evidenční list pro dítě v MŠ Motýlek.
Žádost a evidenční list vytisknětě, vyplňte a přineste k zápisu.
Evidenční list má 2 strany, prosím, vytiskněte si na jeden list oboustranně.
11.04.2017 10:00-11:30 Návštěvní dopoledne pro nové zájemce (pouze pro rodiče) ve všech třídách.
V 11 hodin společné setkání s ředitelkou MŠ ve třídě Baboček (žlutá budova, 1.patro).
Ředitelka MŠ podá informace o MŠ a o postupu zápisu.
10:00-11:30 v MŠ na vyžádání vydávání tiskopisů.
Pro rodiče, kteří nemají k dispozici PC.
02.05.2017 13:00-17:00 Příjem vyplněných tiskopisů MŠ Motýlek v ředitelně MŠ (zelená budova).
Sebou si rodiče přinesou k nahlédnutí občanský průkaz žadatele a rodný list dítěte.
Účast dítěte na zápisu není nutná, tento den probíhá jen správní řízení a může se tvořit fronta žadatelů.
Potvrzení o trvalém pobytu dítěte je třeba pouze v případě, pokud není shodné s trvalým pobytem žadatele.
V Evidenčním listu dítěte přijímáme pouze originál potvrzení od lékaře, nebo notářsky ověřenou kopii.
 
09.05.2017 10:30-11:30 Možnost nahlédnutí do spisu (pouze Vašeho) dítěte.
Nově přijeté děti do MŠ.
Na MŠ i na webu MŠ nejsou zveřejněna jména přijatých dětí.
10.05.2017 13:00-17:00
Ředitelna MŠ
Zákonní zástupci odevzdají zápisový lístek pouze do jediné zvolené MŠ, ale pouze v té, kde bylo dítě přijato.
Mezi 13.00 až 17.00 hod. přijdou rodiče společně s dítětem a přinesou vyplněný zápisový lístek.
 
06.06.2017 10:00-11:30 Návštěvní dopoledne v MŠ pro přijaté děti a jejich rodiče.
Adaptace pro nově nastupující děti.
Důležité pro úspěšný začátek adaptace.
06.06.2017 17:00 Podvečerní setkání s rodiči přijatých dětí.
Podepisování rozhodnutí o přijetí.
Program: Adaptace dětí, MŠ a její program, provoz, organizační záležitosti, dotazy rodičů.

Poslední aktualizace: